רח' ההסתדרות 19, פתח תקווה 49540
טל': 03-5185888 פקס: 03-5285888
דוא"ל: Avihayd.law@gmail.comצו הגנה לפי חוק למניעת אלימות במשפחה:

לפי חוק זה ניתנת סמכות לבית המשפט לתת צו הגנה במקרים של אלימות בתוך המשפחה ו/או ביצוע עבירות מין בתוך המשפחה.

לפני שנרד לעומקו של עניין, נסביר בקצרה משמעותו של צו ההגנה:

צו הגנה זהו למעשה צו האוסר על אדם לעשות אחת מהפעולות הבאות:

  • להיכנס לדירה בה מתגורר בן משפחתו ו/או להימצא בתחום מרחק מסוים מאותה דירה, וזאת גם אם יש לאותו אדם זכות ככל שתהא בדירה.
  • להטריד את בן משפחתו.
  • לפעול בכל דרך המונעת ו/או המקשה על שימוש בנכס המשמש כדין את בן משפחתו וזאת, כאמור גם אם קיימת לאותו אדם זכות ככל שתהא בדירה.

כמו כן, צו ההגנה יכול להכיל גם דרישה לערובה הן לקיום הצו והן להתנהגות טובה מצד האדם הפוגע ו/או כל הוראה אחרת הדרושה להבטחת שלומו ו/או בטחונו של בן המשפחה, וכן הוראות בדבר סידורים הנדרשים כפועל יוצא ממתן הצו.

מתי רשאי בית המשפט ליתן צו הגנה?

בית המשפט רשאי לתת צו הגנה נגד אדם בהתקיים אחד מהתנאים שיפורטו להלן:

  • בסמוך להגשת הבקשה לבית המשפט נהג האדם באלימות בבן משפחתו ו/או ביצע בו עבירת מין ו/או כלא אותו שלא כדין.
  • התנהגותו של אדם נותנת בסיס סביר להניח כי הוא מהווה סכנה גופנית ממשית לבן משפחתו ו/או שהו עלול לבצע בו עבירות מין.
  • האדם שהתעלל בבן משפחתו התעללות נפשית מתמשכת ו/או התנהג באופן שאינו מאפשר לבן משפחתו ניהול סביר ותקין של חייו.

תקופת צו ההגנה

בית המשפט רשאי ליתן צו הגנה לתקופה ראשונית שלא תעלה על 3 חודשים ואולם, יכול בית המשפט להאריך את תוקפו של הצו לתקופות נוספות של 6 חודשים בכל פעם.

במקרים חריגים ומנימוקים מיוחדים שיפורטו על ידי בית המשפט, רשאי בית המשפט להאריך את תוקף הצו עד לתקפה של שנה שלמה.לקבלת ייעוץ אנא צרו קשר 050-2131313

צו מניעה להבטחת המדור השקט והשלו >

ערעור משפחה - משמורת משותפת והשתכרות זהה שווה מזונות 50/50


חובת אב יהודי לשאת במזונות ילדיו הקטינים לידי אמם בעת ששני ההורים חולקים בניהם את זמני שהיית הקטינים בחלקים שווים.

המלצה

ברצוני להודות על שביצעת במלוא הרצינות והמסירות את תפקידך.