רח' ההסתדרות 19, פתח תקווה 49540
טל': 03-5185888 פקס: 03-5285888
דוא"ל: Avihayd.law@gmail.comבית המשפט המחוזי ביטל הסכם ממון שנערך בין צדדים בעת שהיו ידועים בציבור- מה הסיבות שבעטין קבע פסיקתו זו?


עיקרי העובדות

המערערת והמשיב הכירו זו את זה בשנת 1992, בהיותם במחצית העשור החמישי לחייהם. המערערת הייתה אז גרושה, אם לילד בן 18, והמשיב היה מצוי בהליכי גירושין מאשתו הראשונה ואב לשני ילדים בוגרים.

המשיב כיהן אז כמנכ"ל [...] בע"מ. לטענת המערערת, בשנת 1993 היא עברה להתגורר יחד עם המשיב בדירה שכורה ברחוב [...] בירושלים. לטענת המשיב, מגוריו המשותפים עם המערערת החלו רק בשנת 1999. בשנת 1997 התגרש המשיב מאשתו הראשונה.

 

בשלב מסוים שמעו המערערת והמשיב מחברתה של המערערת, שהתגוררה אף היא יחד עם בן זוג בלא נישואין, כי חתמה עם בן זוגה על הסכם לחיים משותפים אותו ניסח עו"ד קניר מתל-אביב.

המערערת יזמה פגישה עם המשיב אצל עו"ד קניר, והלה נתן לצדדים הסבר לגבי העקרונות המקובלים בהסכם מסוג זה. אלא שהמשיב לא הסכים לכך שההסכם ייערך על ידי עו"ד קניר, והציע משרד עורכי-דין בירושלים שייצג אותו בענייניו האישיים והעסקיים. המערערת הסכימה לכך.

לפסק הדין המלא לחץ !
ערעור משפחה - משמורת משותפת והשתכרות זהה שווה מזונות 50/50


חובת אב יהודי לשאת במזונות ילדיו הקטינים לידי אמם בעת ששני ההורים חולקים בניהם את זמני שהיית הקטינים בחלקים שווים.

מכתב תודה

"ברצוני להודות על הטיפול המסור בתיק הגירושין........"