רח' ההסתדרות 19, פתח תקווה 49540
טל': 03-5185888 פקס: 03-5285888
דוא"ל: Avihayd.law@gmail.comחתמה ערבות לבעלה תחת איומים - האם תשלם את חובו? ומה קבע בית המשפט?


התובע, בנק המזרחי טפחות בע"מ (להלן: "הבנק"), פתח ביום 16.10.2007, לבקשת הנתבעת מס' 1, חברה פלונית (להלן: "החברה") חשבון שמספרו ******* בסניף כפר סבא (להלן: "החשבון"). באותו היום חתם הנתבע מס' 2, מר א.ז (להלן: "הנתבע"), בעל השליטה ומנהלה של החברה באותה העת, על ערבות אישית לחובות החברה, ללא הגבלת סכום. ביום 22.10.2007 חתמה הנתבעת מס' 3, הגב' ד.ז (להלן: "הנתבעת") על ערבות אישית לחובות החברה, עד לסכום של 195,000 ₪. עם פתיחת החשבון, הקצה הבנק לחברה מסגרת אשראי בגובה של 149,600 ₪. בחודש ינואר 2009 הקטין הבנק את מסגרת האשראי לסכום של 100,000 ₪, וכן העמיד לנתבעת הלוואה בסך 50,000 ₪ לסילוק יתרת החובה שעלתה על הסך של 100,000 ₪ (להלן: "ההלוואה").

 

לטענת הבנק, במועד הגשת התביעה הצטבר חובה של החברה לבנק (להלן: "החוב") לכדי סך כולל של כ-156,000 ₪ (נכון ליום 26/2/10) המורכב מיתרת חובה בחשבון העו"ש בסך של כ-133,000 ₪ ויתרת הלוואה בסכום של כ- 23,000 ₪ נוספים. 

לפסק הדין המלא לחץ!

 
ערעור משפחה - משמורת משותפת והשתכרות זהה שווה מזונות 50/50


חובת אב יהודי לשאת במזונות ילדיו הקטינים לידי אמם בעת ששני ההורים חולקים בניהם את זמני שהיית הקטינים בחלקים שווים.

מכתב תודה

"ברצוני להודות על הטיפול המסור בתיק הגירושין........"