רח' ההסתדרות 19, פתח תקווה 49540
טל': 03-5185888 פקס: 03-5285888
דוא"ל: Avihayd.law@gmail.comחתמה ערבות לבעלה תחת איומים - האם תשלם את חובו? ומה קבע בית המשפט?


התובע, בנק המזרחי טפחות בע"מ (להלן: "הבנק"), פתח ביום 16.10.2007, לבקשת הנתבעת מס' 1, חברה פלונית (להלן: "החברה") חשבון שמספרו ******* בסניף כפר סבא (להלן: "החשבון"). באותו היום חתם הנתבע מס' 2, מר א.ז (להלן: "הנתבע"), בעל השליטה ומנהלה של החברה באותה העת, על ערבות אישית לחובות החברה, ללא הגבלת סכום. ביום 22.10.2007 חתמה הנתבעת מס' 3, הגב' ד.ז (להלן: "הנתבעת") על ערבות אישית לחובות החברה, עד לסכום של 195,000 ₪. עם פתיחת החשבון, הקצה הבנק לחברה מסגרת אשראי בגובה של 149,600 ₪. בחודש ינואר 2009 הקטין הבנק את מסגרת האשראי לסכום של 100,000 ₪, וכן העמיד לנתבעת הלוואה בסך 50,000 ₪ לסילוק יתרת החובה שעלתה על הסך של 100,000 ₪ (להלן: "ההלוואה").

 

לטענת הבנק, במועד הגשת התביעה הצטבר חובה של החברה לבנק (להלן: "החוב") לכדי סך כולל של כ-156,000 ₪ (נכון ליום 26/2/10) המורכב מיתרת חובה בחשבון העו"ש בסך של כ-133,000 ₪ ויתרת הלוואה בסכום של כ- 23,000 ₪ נוספים. 

לפסק הדין המלא לחץ!

 
ערעור משפחה - משמורת משותפת והשתכרות זהה שווה מזונות 50/50


חובת אב יהודי לשאת במזונות ילדיו הקטינים לידי אמם בעת ששני ההורים חולקים בניהם את זמני שהיית הקטינים בחלקים שווים.

מכתב המלצה ובעיקר תודה

"שלום שמי אסנת וראשית ברצוני לספר מקצת את מהלך תחילת הגירושין ......"