רח' ההסתדרות 19, פתח תקווה 49540
טל': 03-5185888 פקס: 03-5285888
דוא"ל: Avihayd.law@gmail.comגירושין


קטגוריה זו מציגה מידע על נושא הגירושין הכרוך לכך.

10/30/2013

המערער והמשיבה מס' 1 (להלן - המשיבה) נישאו זה לזו. לבני הזוג בת (המשיבה מס' 2; להלן - הבת). הנישואין לא עלו יפה. הצדדים הירבו בהתדיינויות במסגרתן הוטלו על המערער תשלומי מזונות. המערער עזב (ב1973-) את הארץ. הוא חזר רק ב1993-. בכל אותה עת הוא לא שילם דבר על חשבון המזונות. חוב המזונות בגין העבר הצטבר לסכום של כמליון ורבע ש"ח. עם שובו של המערער לארץ נקטו המשיבה והבת בהליכים שונים, ובהם הליכים לתשלום בגין מזונות העבר....

10/30/2013

תביעת אב לביטול חיובו במזונות בנו הקטין יליד 23/9/01 ( להלן: "הקטין" ), עקב העברת המשמורת לידו. רקע וטענות הצדדים ביום 29/3/06 נחתם בין הצדדים, הוריו של הקטין, הסכם במסגרתו הסדירו את כל הסוגיות הקשורות בפירודם ( הוכתר כהסכם בעניין אבהות, מזונות, משמורת והסדרי ראיה ). בין היתר הוסכם, כי.....

10/30/2013

51. האב ישלם לאם עבור חלקו במזונות הקטין, חינוכו ומדורו סך של 1,690 ₪ בחודש החל מיום 5/9/2011 ובכל 5 לחודש שלאחריו עבור אותו החודש. 52. החיוב נשוא סעיף 52 לעיל, יעמוד בתוקפו עד למועד גיוסו של הקטין לשירות צבאי בחובה בצה"ל או לשירות לאומי וככל שלא יתגייס לשירות צבאי או לאומי, יבוטל החיוב עם סיום לימודיו התיכוניים או עם הגיעו לגיל 18 שנים (לפי המאוחר מבין השניים).

10/30/2013

פס"ד של משרדנו בנושא גירושין - הצלחה גדולה בבית הדין הגדול.

עמודים בקטגוריה

ערעור משפחה - משמורת משותפת והשתכרות זהה שווה מזונות 50/50


חובת אב יהודי לשאת במזונות ילדיו הקטינים לידי אמם בעת ששני ההורים חולקים בניהם את זמני שהיית הקטינים בחלקים שווים.

מכתב תודה לאביחי דמארי

רציתי להודות לך מכל הלב על היותך עימי ברגעים הלא פשוטים שלי....