רח' ההסתדרות 19, פתח תקווה 49540
טל': 03-5185888 פקס: 03-5285888
דוא"ל: Avihayd.law@gmail.comמשפחה


בקטגוריה זו תוכלו למצוא מידע משפטי ופס"ד בנושא משפחה

12/4/2013

אישה בגישה תביעה לביטול הסכם ממון שערכה עם בן זוגה בעת שהיו ידועים בציבור. בית המשפט השלום דחה את תביעת האישה וקבע, כי הסכם הממון שריר ותקף. האישה לא אמרה נואש וערערה לבית המשפט המחוזי שקיבל את ערעורה וביטל את הסכם הממון - מהן הסיבות שבעטיין ביטל בית המשפט את הסכם הממון?

12/4/2013

אישה אשר חטפה את ביתה מארה"ב לישראל למרות קיומו של פס"ד הקובע, כי הקטינה תהיה במשמורתו של אביה בארה"ב. לאחר 3 שנים מפסה"ד הגיש האב תביעה להשבת הקטינה לישראל - מה קבע בית המשפט?

12/4/2013

בעל הותיר את אשתו עגונה במשך כ- 20 שנה למרות תביעותיה החוזרות ונשנות לגירושין ולמרות שמנהל חיי זוגיות עם אישה אחרת ואף הוליד לה ילדים. כעבור 20 שנים החליט להגיש תביעה לגירושין וכעת האישה מסרבת, ובלבד כי תפוצה עבור עגינותה - מה פסק בית הדין הרבני?

12/4/2013

אם אשר ביתה, נערה מתבגרת, ואינה נמצאת במשמורתה עתרה לבית המשפט על מנת שזה יחייב את הבת להיפגש עם האם - מה קבע בית המשפט?

עמודים בקטגוריה

ערעור משפחה - משמורת משותפת והשתכרות זהה שווה מזונות 50/50


חובת אב יהודי לשאת במזונות ילדיו הקטינים לידי אמם בעת ששני ההורים חולקים בניהם את זמני שהיית הקטינים בחלקים שווים.

המלצה

ברצוני להודות על שביצעת במלוא הרצינות והמסירות את תפקידך.