רח' ההסתדרות 19, פתח תקווה 49540
טל': 03-5185888 פקס: 03-5285888
דוא"ל: Avihayd.law@gmail.comפסקי - דין מנחים


קטגוריה זו מציגה פסקי - דין רלוונטיים לדיני משפחה

12/4/2013

אם אשר ביתה, נערה מתבגרת, ואינה נמצאת במשמורתה עתרה לבית המשפט על מנת שזה יחייב את הבת להיפגש עם האם - מה קבע בית המשפט?

10/30/2013

בני זוג אשר נישאו זה לזו ובמהלך נישואיהם רכשו ארבע דירות, כאשר שתיים מהן נרשמו על שם האיש בלבד ושתיים נוספות על שם הוריו. טוענת האשה, כי הדירות הינן רכוש משותף וכי רק מטעמי מס ו/או במטרה למלטן משיתוף עמה, נרשמו חלקן שלא על שם האיש ולכן היא זכאית לפסק דין המצהיר על בעלותה ביחס למחצית הזכויות בהן. מה קבע בית המשפט?

10/30/2013

אישה אשר לדבריה סבלה מאלימות קשה מצד בעלה חתמה תחת איומים ערבות אישית לחובות בעלה - האם תישא בחובותיו מה קבע בית המשפט?

10/30/2013

אשה, רופאה במקצועה התאבדה עקב עזיבתו של בעלה. כפועל יוצא מהתנהלות בעלה שלא ענה לה על מכתביה, לא התייחס לפניותיה ולא שמע לאזהרות ילדיו וכלתו, ובמיוחד בנו הקטין, אשר הבהירו לו שהמנוחה עומדת להתאבד באם לא ישוב.

עמודים בקטגוריה

ערעור משפחה - משמורת משותפת והשתכרות זהה שווה מזונות 50/50


חובת אב יהודי לשאת במזונות ילדיו הקטינים לידי אמם בעת ששני ההורים חולקים בניהם את זמני שהיית הקטינים בחלקים שווים.

מכתב תודה

ברצוני להביע בפניך את מלוא הערכה על הטיפול המסור, האדיב...