רח' ההסתדרות 19, פתח תקווה 49540
טל': 03-5185888 פקס: 03-5285888
דוא"ל: Avihayd.law@gmail.comפסקי - דין מנחים


קטגוריה זו מציגה פסקי - דין רלוונטיים לדיני משפחה

10/30/2013

51. האב ישלם לאם עבור חלקו במזונות הקטין, חינוכו ומדורו סך של 1,690 ₪ בחודש החל מיום 5/9/2011 ובכל 5 לחודש שלאחריו עבור אותו החודש. 52. החיוב נשוא סעיף 52 לעיל, יעמוד בתוקפו עד למועד גיוסו של הקטין לשירות צבאי בחובה בצה"ל או לשירות לאומי וככל שלא יתגייס לשירות צבאי או לאומי, יבוטל החיוב עם סיום לימודיו התיכוניים או עם הגיעו לגיל 18 שנים (לפי המאוחר מבין השניים).

10/30/2013

בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו מיום 10.4.2013 (ע"א 48256-01-12, השופטים י' שבח, י' ענבר ו-ש' שוחט) במסגרתו התקבל ערעורו של המשיב 1 על פסק דינו של בית משפט השלום בתל אביב-יפו מיום 29.11.2011

עמודים בקטגוריה

ערעור משפחה - משמורת משותפת והשתכרות זהה שווה מזונות 50/50


חובת אב יהודי לשאת במזונות ילדיו הקטינים לידי אמם בעת ששני ההורים חולקים בניהם את זמני שהיית הקטינים בחלקים שווים.

מכתב תודה

"ברצוני להודות על הטיפול המסור בתיק הגירושין........"